100. rocznica odzyskania Niepodległości!


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie udziałem w uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Antoniego zainaugurowało obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Lesznie. Następnie delegacja leszczyńskiego „Sokoła” złożyła kwiaty pod Pomnikiem 200-Lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

Delegacja gniazda pod Pomnikiem 200-lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości

Delegację tworzyli prezes gniazda druh Damian Małecki, a także druhowie sekretarz Halina Cichocka-Nowak, skarbnik Dariusz Przybylski, gospodarz Rafał Guciński oraz  Danuta i Zygmunt Sołtysikowie i Kamil Klimaszewski. Jednak główna część obchodów związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę miała miejsce na Rynku w Lesznie, gdzie odbył się festyn niepodległościowy przygotowany przez Miasto Leszna oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

Najmłodsi przy broni „Sokoła”

Do udziału w festynie zaproszone zostało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie, które przy wsparciu Polowej Drużyny Sokoła i druha Kamila Klimaszewskiego zaprezentowało broń i uzbrojenie będące na wyposażeniu „Sokoła” oraz wyposażenie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Stoisko okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie było ogromne, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników festynu, którzy odwiedzali „Sokoła” bardzo licznie. Przeładowaniom, celowaniu, składaniu broni nie było końca. Festyn, jak i udział TG „Sokół” w obchodach, zakończył się kilka minut po godz. 16.00. To na pewno nie ostatnie nasze spotkanie z mieszkańcami Leszna!

Damian Małecki