Bojowa Chorągiew Harcerska w Lesznie!


Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie zaprasza na spotkanie z Bojową Chorągwią Harcerską. Spotkanie będzie miało charakter minikonferencji, podczas której o swojej działalności opowiedzą leszczyńskie organizacje.

Wystąpienia będą miały postać krótkich 15 minutowych prezentacji. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z wyposażeniem Polowej Drużyny Sokoła oraz najbliższymi planami szkoleń i wyjazdów organizacji biorących udział w wydarzeniu, a także historią ?Sokoła? i początkami harcerstwa.
Do udziału w spotkaniu zachęcamy przede wszystkim leszczyńskich harcerzy, osoby zainteresowane działalnością proobronną oraz ratownictwem medycznym i udzielaniem pierwszej pomocy.

Plan spotkania:

1. druh komendant Marcin Kostka (Bojowa Chorągiew Harcerska, kapelan Sokolstwa Polskiego)
2. druh Grzegorz Tomczyk (12. Leszczyńska Drużyna Harcerska)
3. druh komendant Marek Kasperski (Polowa Drużyna Sokoła)
4. druh prezes Damian Małecki (historia i działalność TG ?Sokół?)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Serdecznie zapraszamy. Czołem!

DM