Leszczyńscy działacze pokierują Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!


W trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego odbywającego się w dniach 29-30 września 2017 r. w Częstochowie wybrano nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Koncepcja funkcjonowania Związku przedstawiona przez działaczy leszczyńskiego „Sokoła” i zaprzyjaźnione gniazda zyskała pełną akceptację zgromadzonych, w związku z czym pokierują oni pracami zarządu głównego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego

Pierwszy dzień Zjazdu

Dzień przed oficjalnymi obradami Zjazdu Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce zaplanowanymi na 30 września, druhowie przez ponad 4 godziny dyskutowali nad przyszłością organizacji. Jako pierwszy historię „Sokoła” oraz proponowane zmiany zaprezentował druh Damian Małecki. Następnie o planach działalności Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich mówił druh Marek Kasperski. Po nim głos zabrał druh dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa, mistrz Europy oraz wicemistrz świata w akrobatyce, który przedstawił realne koncepcje i możliwości stosowania gimnastyki powszechnej w „Sokole”. Jako ostatni przemawiał druh Wojciech Zrayko z Bytomia, który skupił się na promocji organizacji.

Obrady

Oficjalne obrady rozpoczęły się 30 września 2017 r. o godz. 9.00 na Jasnej Górze. Delegaci z 21 Towarzystw obecnych na Radzie nie mieli wątpliwości dotyczących kierunku zmian, w związku z czym na wniosek prezesa Damiana Małeckiego w ogromnej większości poprali głęboką reformę Związku. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć powołanie Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich z Komendantem Markiem Kasperskim na czele oraz zmiany w statucie obejmujące sposób reprezentacji i strukturę organizacji. Szereg uchwał obejmował likwidację dzielnic i okręgów, ustanowienie elektronicznego sposobu komunikowania się i głosowania zarządu Związku oraz wiele innych zmian umożliwiających sprawne działanie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Większość propozycji przyjęta została bez poprawek.

Na stanowisko prezesa ZTG „Sokół” w Polsce wybrano druha Damiana Małeckiego. Sekretarzem Generalnym wybrana została druhna Halina Cichocka Nowak. Stanowisko naczelnika oraz Komendanta Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich objął druh Marek Kasperski, dotychczasowy komendant PDS w Lesznie. W zarządzie znalazł się również druh Rafał Guciński, a w Sądzie Honorowym druh Andrzej Kotlarski, wnuk ostatniego prezesa Okręgu Leszczyńskiego Bronisława Kotlarskiego.

W zarządzie głównym, który liczy 15 członków, zasiada aż 4 działaczy  z Leszna

Członkostwo honorowe

Poprzez aklamację przyznano druhowi Zbigniewowi Okorskiemu z Warszawy godność prezesa honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Prezesowi gniazda warszawskiego godność tę nadano za blisko 30 lat pracy w zarządzie Związku,  m.in. na funkcjach prezesa i wiceprezesa. Jednogłośnie uchwalono także członkostwo honorowe dla prof. Jana Żaryna, promotora i propagatora idei „Sokoła”. Obrady zakończyło uroczyste nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z siedzibą w Warszawie liczy obecnie 36 gniazd „Sokoła”, z czego 4 poza granicami Polski (Litwa, Ukraina, Austria) i jest największą organizacją sokolą w kraju. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Sokolstwa Polskiego w Częstochowie pojawili się delegaci z 21 Towarzystw: Warszawa, Bydgoszcz, Zakopane, Brwinów, Dębica, Leszno, Perkowo, Zbąszyń, Poznań, Zgierz, Bukówiec Górny, Bytom, Katowice, Gliwice, Rzeszów, Malawa, Kraków, Szamotuły, Lublin oraz z Ukrainy i Austrii. Ponadto swoich obserwatorów wysłały gniazda z Sanoka oraz Mielca. Za część religijną zjazdu odpowiadał kapelan ks. Marcin Kostka.

Damian Małecki