Leszczyński ?Sokół? na poligonie w Wyciążkowie


Wybuchy granatów, dym, przejazdy wojskowych kolumn, odkażanie chemiczne ? świadkiem tego wszystkiego byli przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie na czele z prezesem Damianem Małeckim, którzy 10 czerwca 2015 r. uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez jednostkę wojskową z Leszna.jednostksa wojskowa

Poligon w Wyciążkowie – ppłk Mariusz Janikowski ( pierwszy z prawej), druh Damian Małecki (drugi z prawej)

Reprezentanci leszczyńskiego ?Sokoła? mogli zapoznać się z działaniem leszczyńskich pododdziałów, wchodzących w skład 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym. Dowódca jednostki ppłk Mariusz Janikowski obszernie wyjaśnił cele i zdania poszczególnych jednostek biorących udział w ćwiczeniach. Uczestnicy byli także świadkami ćwiczeń z obrony przeciwchemicznej, która polegała na dezynfekcji skażonych pojazdów i żołnierzy.

Polowa Drużyna Sokoła

W trakcie pokazów omówiono szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem Polowej Drużyny Sokoła. Ustalono plan współpracy na najbliższe miesiące, dzięki czemu już teraz ?Sokół? może przygotowywać się do lipcowych testów sprawnościowych, które odbędą się, z dużym prawdopodobieństwem, na terenie poligonu w Wyciążkowie.

W najbliższym czasie ?Sokół? planuje wznowienie działalności drugiego z pododdziałów Polowej Drużyny Sokoła, w związku z czym intensywnie przygotowuje się do rozmów z leszczyńskimi środowiskami patriotycznymi i młodzieżowymi. W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie rekrutacyjne, na które już teraz władze leszczyńskiego ?Sokoła? zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Ppłk Mariusz Janikowski

pplk_janikowski

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (1995 r.), Wojskowej Akademii Technicznej (wydział mechatroniki). Ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej, służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu-dowódcy stacji w 69 pplot w Lesznie. W 1998 roku objął stanowisko dowódcy baterii dowodzenia a w 2004r. dowódcy stanowiska dowodzenia 69 pplot. W roku 2008 pełnił służbę w PKW w Bośni i Hercegowinie na stanowisku oficera rozpoznania w batalionie międzynarodowym. W latach 2010 – 2013 roku pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Wydziale Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych w Warszawie. Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr 30 z dnia 07.03.2013 r. ppłk Mariusz JANIKOWSKI z dniem 08.04.2013 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy  1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym.

O pododdziale

1. Leszczyński Dywizjon Przeciwlotniczy jest pododdziałem 4. Zielonogórskiego pplot przeznaczonym do osłony przeciwlotniczej, oddziałów i pododdziałów przed rozpoznaniem i uderzeniem środków napadu powietrznego. Podstawowy sprzęt bojowy dywizjonu stanowi Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy KUB).

4ZPP