Nadzwyczajne Walne Zebranie


15 września 2014 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej na pl. Metziga w Lesznie (przy kościele pw. św. Krzyża) zbierze się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez druha prezesa Damiana Małeckiego.

Podczas spotkania dojdzie do:

1) wyboru nowych władz stowarzyszenia

2) wprowadzenia zmian w statucie umożliwiających uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

3) postawienia wniosku o utworzenie Polowej Drużyny Sokoła – jednostki zajmującej się szkoleniem strzeleckim i wojskowym

4) podsumowania 3 lat pracy stowarzyszenia

5) uchwalenia członkostwa honorowego dla Ireny Nowackiej (Prałat) – najstarszej członkini TG „Sokół” w Lesznie