Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie!


27 marca 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie.

Spotkanie odbędzie się w zwyczajowym miejscu zebrań stowarzyszenia – sali Betanii na pl. Metziga w Lesznie. Drugi termin spotkania wyznaczony został na godz. 18.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z inicjatywy druha prezesa Damiana Małeckiego, którego wniosek został poparty przez zgromadzonych członków leszczyńskiego „Sokoła”, zgodnie z § 25. poz. 1 podpunkt d)  Statutu TG „Sokół” w Lesznie.