Nowe władze leszczyńskiego „Sokoła” wybrane!


Po godz. 22.00 27 marca 2017 r. zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie. W trakcie zebrania odwołano Komisję Rewizyjną oraz stary Zarząd stowarzyszenia, w związku z czym konieczny był wybór nowych władz. W nowym zarządzie TG „Sokół” w Lesznie znaleźli się m.in. druh Marek Kasperski – komendant Polowej Drużyny Sokoła, który objął funkcję wiceprezesa oraz Agnieszka Łukanus, która została wybrana naczelniczką gniazda. Warto dodać, że druhna Agnieszka jest prawnuczką ostatniego prezesa Okręgu Leszczyńskiego druha Bronisława Kotlarskiego. Prezesem leszczyńskiego gniazda ponownie wybrany został druh Damian Małecki.

Na zebraniu podjęto szereg uchwał, m.in. zmieniono adres siedziby stowarzyszenia, która od teraz mieścić się będzie na ul. Sokoła 6/1. Na wniosek druhów z Polowej Drużyny Sokoła z powodu złamania statutu ze stowarzyszenia wykluczony został Jakub Kaliski.
Chwilą ciszy uczczono pamięć druha Tadeusza Rydlewicza, jednego z najaktywniejszych działaczy leszczyńskiego „Sokoła” przed wojną. Dopiero przed kilkoma tygodniami informację o jego potwierdzonej śmierci przekazał prezesowi Damianowi Małeckiemu Starosta Powiatu Leszczyńskiego p. Jarosław Wawrzyniak. Imię i nazwisko Rydlewicza znalazły się w Indeksie Represjonowanych, przygotowywanym między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Omówiono także kwestie związane z ubezpieczeniem druhów Polowej Drużyny Sokoła oraz projekt nowego sztandaru stowarzyszenia, o którym mówi się w „Sokole” od miesięcy.
W nowym zarządzie znalazły się osoby najbardziej do tej pory aktywne w stowarzyszeniu, w większości są to osoby młode, bardzo energiczne, co dobrze rokuje na przyszłość. Druhowie przygotowują się do obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego, które odbędą się w Warszawie 20 kwietnia 2017 r. Z leszczyńskiego gniazda udział w uroczystościach wezmą prezes Damian Małecki, wiceprezes i komendant Polowej Drużyny Sokoła Marek Kasperski oraz sekretarz Halina Cichocka-Nowak.

Zarząd TG „Sokół” w Lesznie:
prezes Damian Małecki
wiceprezes Marek Kasperski
sekretarz Halina Cichocka-Nowak
skarbnik Dariusz Przybylski
gospodarz Rafał Guciński
naczelnik Łukasz Pacholski
naczelniczka Agnieszka Łukanus

Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie:
Damian Szymczak
Radosław Polsakiewicz
Ziemowit Ćwikliński