Nowy Komendant Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie!


Podczas dzisiejszego zebrania Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie powołał na stanowisko Komendanta Polowej Drużyny Sokoła druha Marka Kasperskiego. Nowy Komendant zapowiada nawiązanie współpracy z leszczyńską Policją oraz Państwową Strażą Pożarną. W trakcie szkoleń szczególny nacisk zamierza położyć na ochronę obiektów strategicznych dla Miasta Leszna – ujęć wody i zakładów chemicznych. Wcześniej zarząd TG „Sokół” w Lesznie przyjął rezygnację z funkcji Komendanta Polowej Drużyny Sokoła Wojciecha Szyguły, który pełnił tę funkcję od 1 lutego 2016 r.

PDS logo na białym tle

Podstawowym założeniem Polowej Drużyny Sokoła jest przygotowanie druhów do wykonywania działań parapolicyjnych i parawojskowych w trakcie konfliktu zbrojnego.  Istotne będzie wszechstronne wyszkolenie członków PDS do prowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających. Szczególne znaczenie będą miały obiekty ważne dla obronności Państwa, ale też urzędy z bazami danych, czy obiekty strategiczne dla Miasta – ujęcia wody, zakłady z chemikaliami – zapowiada nowy Komendant PDS dh Marek Kasperski.

dh Marek Kasperski

Marek Kasperski jest instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego w zakresie: strzelań pneumatycznych i kulowych sportowych oraz broni centralnego zapłonu (pistolety, pistolety maszynowe, karabinku szturmowe) i śrutowej. Ponadto jest instruktorem strzelań policyjnych oraz instruktorem posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej TASER.

Jan PiwnikKomendant PDS Marek Kasperski

Dh Marek Kasperski to także były członek Specjalnej Grupy Realizacyjnej Policji. Uczestnik kursów z zakresu taktyki antyterrorystycznej, w tym organizowanych przez jednostkę GROM. Członek grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, w tym prowadzonych przez instruktorów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Uczestników kursów z zakresu ESDS, YAWARA, Krav Maga oraz Combat 56, prowadzonych przez instruktorów GS SW oraz instruktorów z wydziałów szturmowych służb.

Nowy Komendant PDS jest również ratownikiem przedmedyczny, ma także ukończony kurs wysokościowy. Jest uczestnikiem kursów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Prowadzi strzelania LOK w zakresie strzelań z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej i gładkolufowej.  Stale współpracuje z instruktorami służb mundurowych, instruktorami technik walki i wyszkolenia strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w kolejnych seminariach i szkoleniach realizowanych na terenie Kraju jak i poza granicami Polski.