Cele i zadania Polowej Drużyny Sokoła

Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie stawia na współpracę z innymi organizacjami, grupami oraz gniazdami Sokoła, które zainteresowane są współpracą na polu szeroko rozumianej obronności. Jednak głównym celem, jaki stawiają sobie instruktorzy i druhowie PDS, jest współtworzenie Obrony Terytorialnej Kraju. W ramach szkoleń druhowie PDS zostaną przeszkoleni z zakresu pomocy przedmedycznej, poznają również rys historyczny organizacji – pisze druh Marek Kasperski.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w leszczyńskim „Sokole”

W niedzielę 01.03. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w bazylice, skąd następnie przemaszerowano pod pomnik upamiętniający żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy jeszcze wiele lat po wojnie nie złożyli broni i walczyli z nowym, sowieckim okupantem o prawdziwą wolność. W oficjalnych uroczystościach wzięła udział delegacja TG „Sokół” oraz pododdział Polowej Drużyny Sokoła.

Pracowity tydzień Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie

Miniony tydzień był bardzo pracowity dla Polowej Drużyny Sokoła z Leszna. Od poniedziałku do środy członkowie PDS pomagali w organizacji oraz brali czynny udział w turnieju piłkarskim, a od czwartku uczestniczyli w szkoleniu we współpracy z jednostką wojskową z Leszna. Na 1 marca zaplanowany jest także marsz kondycyjny, który będzie nosił imię  Żołnierzy Wyklętych.

Za nami XII Turniej Zimowy z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego im. Michała Józefiaka!

W środę 18 lutego zakończył się XII Turniej Zimowy o puchar Powstania Wielkopolskiego im. Michała Józefiaka. W finałowych rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, odbyły się także mecze pokazowe. Czas między rozgrywkami urozmaicił między innymi druh Damian Szymczak, który podzielił się z uczestnikami turnieju wiedzą o Powstaniu Wielkopolskim.

Zgrupowanie Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie!

Już jutro odbędzie się pierwsze zgrupowanie Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie. PDS w Lesznie rozpoczęła działalność po nawiązaniu współpracy z miejscową jednostką wojskową, która dostarczy instruktorów i niezbędny sprzęt. Idea PDS skierowana jest do osób, które interesują się tematyką wojskową. W ramach zajęć przewidziane jest m.in. strzelanie z użyciem ostrej amunicji.

XII Turniej Zimowy z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego im. Michała Józefiaka w Lesznie!

XII Turniej Zimowy to halowy turniej piłkarski rozgrywany co roku w Lesznie dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i zawodowych z Leszna. W rywalizacji sportowej wezmą udział 32 drużyny podzielone na 8 grup. Impreza ma bardzo bogaty program przygotowany na finał turnieju, który odbędzie się 18 lutego.

Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie rozpoczyna działalność!

Przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Lesznie działalność rozpoczyna Polowa Drużyna Sokoła. PDS powołana została decyzją nadzwyczajnego walnego zebrania, które odbyło się we wrześniu 2014 r. Sekcją kierował będzie druh Łukasz Pacholski. Dzięki pozytywnej decyzji MON, sekcja korzystać będzie ze wsparcia jednostki wojskowej w Lesznie. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbędzie się już w najbliższy czwartek o godz. 18.00 w Domu Katolickim „Betania” na pl. Metziga w Lesznie.

II Turniej Strzelecki z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego – podsumowanie

W sobotę 27 grudnia 2014 r. na strzelnicy sportowej w Lesznie odbył się II Turniej Strzelecki z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W zawodach przygotowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie i Ligę Obrony Kraju ? Rejon Leszno, uczestniczyli mieszkańcy Leszna, a wśród nich Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Przewodniczący Rady Miasta Leszna Sławomir Szczot.