Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie rozpoczyna działalność!

Przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Lesznie działalność rozpoczyna Polowa Drużyna Sokoła. PDS powołana została decyzją nadzwyczajnego walnego zebrania, które odbyło się we wrześniu 2014 r. Sekcją kierował będzie druh Łukasz Pacholski. Dzięki pozytywnej decyzji MON, sekcja korzystać będzie ze wsparcia jednostki wojskowej w Lesznie. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbędzie się już w najbliższy czwartek o godz. 18.00 w Domu Katolickim „Betania” na pl. Metziga w Lesznie.

II Turniej Strzelecki z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego – podsumowanie

W sobotę 27 grudnia 2014 r. na strzelnicy sportowej w Lesznie odbył się II Turniej Strzelecki z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W zawodach przygotowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie i Ligę Obrony Kraju ? Rejon Leszno, uczestniczyli mieszkańcy Leszna, a wśród nich Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Przewodniczący Rady Miasta Leszna Sławomir Szczot.

Wybory samorządowe a „Sokół”

Działalność samorządowa i aktywność obywatelska w „Sokole” jest rzeczą szlachetną i pożądaną, dlatego wielu działaczy  w całym kraju wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się już 16 listopada. Nie inaczej będzie w Lesznie, gdzie wyborach samorządowych wystartuje aż 7 członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie.  Na ich korzyść przemawia doświadczenie, troska o interes wspólny i bezgraniczne zaangażowanie, którym wykazali się na przestrzeni wielu lat. Jesteśmy przekonani, że bez względu na to z jakiej partii lub komitetu wystartują, to rolę radnych, wójtów i burmistrzów wypełniać będą z największym zaangażowaniem i korzyścią dla wszystkich, stanowiąc wzór samorządowca dla innych. Z dumą prezentujemy członków naszego Towarzystwa pretendujących do roli samorządowca.

Wykład prezesa leszczyńskiego „Sokoła” podczas premiery książki w Krakowie

17 października 2014 r. w Krakowskim Klubie Kamieniołom odbyło się spotkanie z autorem książki ?TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ DROGA DO ZWYCIĘSTWA? Damianem Małeckim. Autor przedstawił prezentację dotyczącą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także omówił jego dzieje od powstania do dnia dzisiejszego. Spotkanie prowadził Jakub Maciejewski.

U druhów w Perkowie

Trzyosobowa delegacja naszego gniazda gościła w Perkowie, gdzie odbyły się uroczystości dziewięćdziesiątej rocznicy poświęcenia sztandaru tamtejszego TG ?Sokół?. W skład delegacji weszli: Damian Małecki, Jerzy Kostański oraz Damian Szymczak. Uroczystości w tym zaprzyjaźnionym Towarzystwie odbyły się w sobotę, 4 października 2014 roku. Wcześniej wszyscy spotkali się w kościele parafialnym w Przemęcie, na uroczystej mszy.

Nowe władze „Sokoła” w Lesznie wybrane!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, które odbyło się 15 września 2014 r., zgromadziło 20 członków gniazda. Podczas zebrania podjęto kilka kluczowych decyzji, które mają poprawić funkcjonowanie stowarzyszenia w przyszłości, m.in. powołano do życia Polową Drużynę Sokoła, która ma zająć się szkoleniem wojskowym i paramilitarnym pod kontrolą druha Łukasza Pacholskiego oraz nadano członkostwo honorowe druhnie Irenie Nowackiej (102 lata), najstarszej żyjącej członkini leszczyńskiego „Sokoła”.

15 września 2014 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej na pl. Metziga w Lesznie (przy kościele pw. św. Krzyża) zbierze się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez druha prezesa Damiana Małeckiego.

Podczas spotkania dojdzie do:

1) wyboru nowych władz stowarzyszenia

2) wprowadzenia zmian w statucie umożliwiających uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

3) postawienia wniosku o utworzenie Polowej Drużyny Sokoła – jednostki zajmującej się szkoleniem strzeleckim i wojskowym

4) podsumowania 3 lat pracy stowarzyszenia

5) uchwalenia członkostwa honorowego dla Ireny Nowackiej (Prałat) – najstarszej członkini TG „Sokół” w Lesznie

Prezes leszczyńskiego gniazda autorem książki „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół droga do zwycięstwa”! Spotkanie autorskie już 5 września!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Damianem Małeckim, autorem książki  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” droga do zwycięstwa oraz prezesem TG „Sokół” w Lesznie. Wieczór autorski połączony z promocją książki pt. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? droga do zwycięstwa odbędzie się w piątek 5 września o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Spotkanie poprowadzi Damian Szymczak.