Wybory samorządowe a „Sokół”

Działalność samorządowa i aktywność obywatelska w „Sokole” jest rzeczą szlachetną i pożądaną, dlatego wielu działaczy  w całym kraju wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się już 16 listopada. Nie inaczej będzie w Lesznie, gdzie wyborach samorządowych wystartuje aż 7 członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie.  Na ich korzyść przemawia doświadczenie, troska o interes wspólny i bezgraniczne zaangażowanie, którym wykazali się na przestrzeni wielu lat. Jesteśmy przekonani, że bez względu na to z jakiej partii lub komitetu wystartują, to rolę radnych, wójtów i burmistrzów wypełniać będą z największym zaangażowaniem i korzyścią dla wszystkich, stanowiąc wzór samorządowca dla innych. Z dumą prezentujemy członków naszego Towarzystwa pretendujących do roli samorządowca.

Wykład prezesa leszczyńskiego „Sokoła” podczas premiery książki w Krakowie

17 października 2014 r. w Krakowskim Klubie Kamieniołom odbyło się spotkanie z autorem książki ?TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ DROGA DO ZWYCIĘSTWA? Damianem Małeckim. Autor przedstawił prezentację dotyczącą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także omówił jego dzieje od powstania do dnia dzisiejszego. Spotkanie prowadził Jakub Maciejewski.

U druhów w Perkowie

Trzyosobowa delegacja naszego gniazda gościła w Perkowie, gdzie odbyły się uroczystości dziewięćdziesiątej rocznicy poświęcenia sztandaru tamtejszego TG ?Sokół?. W skład delegacji weszli: Damian Małecki, Jerzy Kostański oraz Damian Szymczak. Uroczystości w tym zaprzyjaźnionym Towarzystwie odbyły się w sobotę, 4 października 2014 roku. Wcześniej wszyscy spotkali się w kościele parafialnym w Przemęcie, na uroczystej mszy.

Nowe władze „Sokoła” w Lesznie wybrane!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, które odbyło się 15 września 2014 r., zgromadziło 20 członków gniazda. Podczas zebrania podjęto kilka kluczowych decyzji, które mają poprawić funkcjonowanie stowarzyszenia w przyszłości, m.in. powołano do życia Polową Drużynę Sokoła, która ma zająć się szkoleniem wojskowym i paramilitarnym pod kontrolą druha Łukasza Pacholskiego oraz nadano członkostwo honorowe druhnie Irenie Nowackiej (102 lata), najstarszej żyjącej członkini leszczyńskiego „Sokoła”.

15 września 2014 r. o godz. 19.00 w sali parafialnej na pl. Metziga w Lesznie (przy kościele pw. św. Krzyża) zbierze się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez druha prezesa Damiana Małeckiego.

Podczas spotkania dojdzie do:

1) wyboru nowych władz stowarzyszenia

2) wprowadzenia zmian w statucie umożliwiających uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

3) postawienia wniosku o utworzenie Polowej Drużyny Sokoła – jednostki zajmującej się szkoleniem strzeleckim i wojskowym

4) podsumowania 3 lat pracy stowarzyszenia

5) uchwalenia członkostwa honorowego dla Ireny Nowackiej (Prałat) – najstarszej członkini TG „Sokół” w Lesznie

Prezes leszczyńskiego gniazda autorem książki „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół droga do zwycięstwa”! Spotkanie autorskie już 5 września!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Damianem Małeckim, autorem książki  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” droga do zwycięstwa oraz prezesem TG „Sokół” w Lesznie. Wieczór autorski połączony z promocją książki pt. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? droga do zwycięstwa odbędzie się w piątek 5 września o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Spotkanie poprowadzi Damian Szymczak.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie założone w 1902 r. przechodziło zmienne koleje losu. Powstałe w 1902 r. gniazdo „Sokoła”, na skutek represji zaborcy, zakończyło działalność w 1905 r. Następnie, w ramach przygotowań powstańczych reaktywowało się w grudniu 1918 r. Jednak właściwą działalność wznowiło po przyłączeniu Leszna do Polski na mocy traktatu wersalskiego w styczniu 1920 r. Działalność stowarzyszenia zakończył wybuch II wojny światowej. Po wojnie wznowić działalność próbowali przedwojenni druhowie, jednak bez powodzenia, co było związane z delegalizacją „Sokoła” przez komunistów. Kolejną próbę reaktywowania działalności podjął na początku lat 90-tych Grzegorz Mierzyński, niestety bez powodzenia. Dopiero w 2011 r. z inicjatywy Damiana Małeckiego przy poparciu miejscowych patriotów udało się reaktywować TG „Sokół”.