Powstała Rada Pamięci Historycznej Miasta Leszna – przedstawiciele „Sokoła” zabrali głos!


Na wczorajszym spotkaniu, na którym do życia powołana została Rada Pamięci Historycznej Miasta Leszna, głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie – Halina Cichocka-Nowak i Zenon Białasik, którzy reprezentowali nieobecnego prezesa Damiana Małeckiego. Poniżej list, który druh Małecki wystosował do uczestników obrad.

logo-tg-sokol-leszno (1)

Niezmiernie żałuję, że nie mogę brać udziału z Państwem w powołaniu Rady Pamięci Historycznej Miasta Leszna przy Przewodniczącym Rady Miejskiej Leszna p. Sławomirze Szczocie. Niestety obowiązki na Uniwersytecie nie pozwoliły mi uczestniczyć w spotkaniu z Państwem.

Polityka historyczna jest dla mnie jednym z tych tematów, które są dla mnie szczególnie ważne, dlatego  w swojej działalności od lat zabiegam, przy wsparciu wielu oddanych przyjaciół, o upamiętnienie historycznych zasług Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?. W mojej opinii organizacji najbardziej pomijanej, która miała swój ogromny wpływ również na życie w Lesznie.

Uważam, że współczesna polityka historyczna, także ta prowadzona przez Radę Miasta Leszna, powinna skupiać się na propagowaniu wszystkich tych postaci i wydarzeń z naszego regionu, które wywarły największy i najbardziej wartościowy wpływ na życie mieszkańców. Pragnę tylko przypomnieć postacie życia gospodarczego takie jak bracia Jan i Józef Góreccy, których w swoich pracach przypomina historyk i Radny Rady Miasta Damian Szymczak. Zwraca on słusznie uwagę na ogromne zaangażowanie i sukcesy Leszczyniaków w sferze ekonomicznej, jeszcze w okresie zaborów, które mogą stanowić znakomitą inspirację dla współczesnego pokolenia mieszkańców Leszna. Nie mniej istotne jest zaangażowanie dr. Piotra Jóźwiaka, który zabiega o upamiętnienie członków leszczyńskiej palestry (m.in. dra Mieczysława Opatrnego, Adama Ruszczyńskiego) zaangażowanych w życie społeczne Leszna i regionu.

W mojej opinii, jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoi przed członkami Rady, jest przypominanie o działalności wybitnych Leszczyniaków oraz o wartościach, jakimi kierowali się nasi przodkowie. Współczesna polityka historyczna powinna zatem, m.in. poprzez odwołanie się do tych wybitnych osobistości, stanowić dla nas współczesnych wskazówkę i inspirację.

Wierzę, że w nowej polityce historycznej Miasta Leszna, nie zabraknie głębokiej refleksji historycznej i odwołania do zasad gospodarności, obywatelskiej aktywności i pracowitości, które przyniosły wymierny sukces w postaci zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Wierzę również, że Szanowna Rada nie zapomni o Towarzystwie Gimnastycznym ?Sokół?, do którego należało wielu najwybitniejszych przedstawicieli Leszna oraz wszyscy wyżej wymienieni. Wierzę także w to, że polityka historyczna Miasta Leszna, stanie się źródłem inspiracji do pracy, zaangażowania obywatelskiego i głębokich uczuć patriotycznych wszystkich pokoleń mieszkańców Leszna.

Damian Małecki