Powstała sekcja informacyjno-historyczna!


Na zebraniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, które odbyło się 17 lutego 2017 r. uchwałą zarządu powołano sekcję informacyjno-historyczną. Nową sekcją pokieruje druh Rafał Guciński, który za główny cel  istnienia jednostki stawia sobie m.in. gromadzenie dokumentów, zdjęć oraz pamiątek sokolich. Przedstawiony przez druha Rafała pomysł wykonania muralu z motywem sokolim spotkał się z pełnym poparciem zebranych.

Nowa sekcja będzie dążyć do digitalizacji swoich zbiorów

Sekcja informacyjno-historyczna

Z inicjatywą powstania nowej sekcji wyszedł druh Rafał Guciński, który projekt funkcjonowania jednostki przedstawił na zebraniu stowarzyszenia. Propozycja przyjęta została jednogłośnie, wywołując duży entuzjazm wśród zebranych. Pełne poparcie zyskała nie tylko inicjatywa gromadzenia zbiorów, ale także zakup materiałów promocyjnych z motywami sokolimi i propozycja stworzenia muralu z „Sokołem”.

Główne zadania sekcji to:

– promowanie idei sokolej wśród społeczeństwa zwłaszcza młodzieży
– kultywowanie i popularyzacja tradycji patriotycznych
– aktywna współpraca z lokalnymi mediami w propagowaniu idei sokolej
– współpraca z organami samorządowymi oraz instytucjami kulturalnymi w propagowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich
– zbieranie materiałów związanych z historią działalności TG „Sokół”, zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie
– tworzenie dokumentacji historycznej z bieżącej działalności Gniazda TG „Sokół” w Lesznie

Realizacja założonych zadań nastąpi poprzez następujące działania:

? przygotowanie materiałów promocyjnych o charakterze informacyjno-historycznym związanych z działalnością TG „Sokół”, zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie na przestrzeni wieków
– aktywne pozyskiwanie i zbieranie dokumentów oraz pamiątek związanych z działalnością TG „Sokół zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie
– poszerzenie współpracy z lokalnymi mediami w propagowaniu idei sokolej
– udział w uroczystościach państwowych oraz imprezach organizowanych przez Władze Miasta Leszna
– współtworzenie oraz udział w wydarzeniach kulturalnych Miasta Leszna
– archiwizowanie bieżącej działalności Gniazda w Lesznie