„Sokół” pamięta o zasłużonych mieszkańcach Leszna


1 listopada druhowie Rafał Guciński i Dariusz Przybylski w imieniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie złożyli kwiaty i zapalili znicze na dwóch historycznych nagrobkach mieszkańców miasta Leszna.

Nagrobki Jana Poplińskiego i Adama Pnieynia Karwowskiego

Pierwszy z nich należy do Jana Poplińskiego wielce zasłużonego dla Leszna w XIX wieku, m.in. redaktora „Przyjaciela Ludu”. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic miasta Leszna. Drugi należy do Adama Pnieynia Karwowskiego podchorążego 14 Pułku Piechoty, uczestnika wojny polsko-rosyjskiej z lat 1830/1831. Nagrobki znajdują się na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie.

„Przyjaciel Ludu”

Tygodnik ukazujący się w Lesznie w latach 1834-1849. Czasopismo wydawane było z inicjatywy Antoniego Poplińskiego i Józefa Łukaszewicza, przy wsparciu finansowym i ideologicznym Edwarda Raczyńskiego. Było pismem wielkopolskich organiczników i stanowiło jeden z pierwszych na ziemiach polskich magazynów ilustrowanych. Z czasopismem współpracował Stanisław Plater polski geograf, kartograf, statystyk i encyklopedysta. Pismo zostało wznowione w XX wieku. Ukazuje się do dziś za sprawą Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Rafał Guciński

Foto.: Dariusz Przybylski