„Sokół” w natarciu – czyli ostatnia aktywność Polowej Drużyny Sokoła


W dniach 13-14 czerwca 2015 r. druhowie Polowej Drużyny Sokoła wzięli udział w ćwiczeniach proobronnych o charakterze dowódczo-sztabowym o krypt. „Obrońca 2015”, które odbyły się na terenie Międzyrzecza. Wcześniej członkowie Polowej Drużyny Sokoła zaprezentowali się podczas festynu przy kościele pw. Św. Antoniego w Lesznie, który odbył się 07 czerwca 2015 r. Już w najbliższą niedzielę (21.06.2015) o godzinie 10.00 na strzelnicy w Rydzynie odbędą się zajęcia strzeleckie (głównie KBK AK MS). Dodatkowo planowane są zajęcia z pierwszej pomocy oraz ratownictwa pola walki. Natomiast w sobotę leszczyński „Sokół” weźmie udział w spływie kajakowym organizowanym przez TG „Sokół” Perkowo.

sztab1

Ćwiczenia w Międzyrzeczu

Celem przedmiotowych ćwiczeń było przygotowanie dowódców i innych osób funkcyjnych do ćwiczeń batalionowych oraz praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności nauczanych w ramach kursu łączności dla pododdziałów LPOT. Oprócz pracy dowódczo-sztabowej mialo miejsce również działanie pododdziałów w terenie, na ograniczonej przestrzeni miejskiej oraz z zadaniami typowo ochronno?obronnymi w miejscach o dużym natężeniu ruchu ludności.

sztab
Druhowie PDS brali udział w kolejnych etapach szkolenia:
– zajęcia teoretyczne na podstawie których w następnej kolejności uczestnicy wykonywali ćwiczenie praktyczne,
– zajęcia z pracy sztabowej dotyczące podstaw dowodzenia pododdziałami na szczeblu pluton – kompania
– zajęcia z łączności
– odprawy informacyjne, koordynacyjne oraz dotyczące stawiania zadań
– planowanie działań na terenie odpowiedzialności
– ochrona obiektów ważnych ze względu na funkcjonowanie miasta (siedziba władz, most – obiekt infrastruktury drogowej)
– nauka działań przy obiektach, wyznaczanie sektorów odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa
– zbieranie danych
– selekcja medyczna zatrzymanych.
Cały ten czas spędziliśmy pilnie się ucząc, a na pewno wyciągnięte wnioski zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone do kolejnych naszych szkoleń.
Serdecznie dziękujemy za danie nam możliwości nabycia kierunkowej wiedzy w realnych warunkach działania a która okazała się bezcenna. Dziękujemy ON.pl oraz innym wspólnie z nami ćwiczącym , lecz szczególnie członkom 2 LDOT.

sztab2

Festyn parafialny

Wcześniej 07 czerwca 2015 r. członkowie Polowej Drużyny Sokoła wzięli udział w festynie parafialnym przy kościele pw. Św. Antoniego w Lesznie. Była to kolejna impreza, podczas której mieliśmy wspólne stanowisko z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie. Podobnie jak poprzednim razem mieliśmy spore zainteresowanie, szczególnie wśród najmłodszych. Mimo brzydkiej aury i lejącego deszczu na festynie zjawiło się sporo ludzi. Oprócz WKU oraz PDS zaprezentowany został Rosomak z 17 WBZ, trenażer „Czantoria”, gdzie można było „postrzelać” z kbk beryl, wóz dowodzenia, oraz zestaw rakietowy OSA z leszczyńskiej jednostki, a także patrol saperski. Wszyscy zostaliśmy także ugoszczeni przez Księdza Proboszcza (który prywatnie jest miłośnikiem broni oraz myśliwym).

festyn

Ostre strzelanie

W niedzielę (21.06.2015) o godzinie 10.00 na strzelnicy w Rydzynie odbędą się zajęcia strzeleckie. Koszt wpisowego wynosi 15 zł + amunicja (głównie KBK AK MS). Dodatkowo zajęcia z pierwszej pomocy oraz ratownictwa pola walki. Na sobotę dostaliśmy zaproszenie na spływ kajakowy TG „Sokół” Perkowo. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Wojciech Wściekły ? Druh Instruktor PDS

Łukasz Pacholski – naczelnik/Instruktor PDS