Menu Zamknij

Sokół wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lesznie!

W trakcie ostatniego zebrania zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lesznie druh Damian Szymczak wybrany został wiceprezesem tej organizacji. Druh Szymczak działa w TG „Sokół” w Lesznie od 2013 r.

Druh Damian Szymczak podczas promocji swojej ostatniej książki

Damian Szymczak urodził się w 1973 roku. Jest z wykształcenia historykiem, dziennikarzem i regionalistą. Pracuje jako nauczyciel. Działa w kilku organizacjach społecznych m.in. w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Lesznie. Jest autorem wielu artykułów, w tym historycznych oraz tych poświęconych historii „Sokoła”. Ponadto jest autorem czterech książek poświęconych lokalnej historii Leszna i ziemi leszczyńskiej.

Klub Inteligencji Katolickiej w Lesznie (KIK) powstał jesienią 1990 roku z inicjatywy Kazimierza Mikołajczyka, który kierował klubem do swojej śmierci w listopadzie 2018 r. Obecnie prezesem Klubu jest Franciszek Chudziński. Klub zajmuje się propagowaniem wartości chrześcijańskich w leszczyńskiej społeczności, w związku z czym regularnie organizuje spotkania poświęcone zagadnieniom społecznym i historycznym. Największym osiągnięciem są Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, które Klub organizuje od początku swej działalności. Jednak nie mniej ważną działalnością Klubu była prowadzona przez wiele lat jadłodajnia dla ubogich, którą w 2018 r. przejęło miasto. Jadłodajnia działała przy salce Betania obok parafii Świętego Krzyża w Lesznie.