Sokoły we Lwowie!


Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? powstało we Lwowie 7 lutego 1867 r. Do Leszna idea sokola dotarła 35 lat później, gdzie „Sokół” został założony 23 lutego 1902 r. W roku jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz 115-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie delegacja naszego gniazda, której przewodniczył druh Andrzej Kotlarski wraz z żoną Hanną, złożyła wiązankę kwiatów na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Warto pamiętać, że Czesław Mączyński – dowodzący obroną Lwowa – był również działaczem „Sokoła”.

Druh Andrzej Kotlarski na Cmentarzu Orląt

„Sokół-Macierz”

Pierwsze TG „Sokół” utworzyli studenci lwowscy, którzy do współpracy zaangażowali wielu znanych, wpływowych i szanowanych obywateli Lwowa. Wśród nich nie zabrakło byłego powstańca styczniowego Jana Żalplachty-Zapałowicza ? majora wojsk powstańczych z 1863 r. Przypadek Żalplachty-Zapałowicza nie był odosobniony. Regułą było, że uczestnicy styczniowego zrywu aktywnie włączali się w budowę gniazd ?Sokoła?, nawet na tak odległych obszarach jak Kanada i USA.

Obrońcom Lwowa Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie – brzmi napis na wiązance kwiatów

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, które powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie, było bez wątpienia najbogatszą i najbardziej wpływową organizacją w II RP. Społeczeństwo polskie doceniło ponad 50 lat niestrudzonej pracy organicznej, organizacji wielkich i niezwykle inspirujących obchodów patriotycznych, imprez kulturalnych i sportowych. Doskonale zdawano sobie sprawę, że to dzięki tej trudnej pracy tysięcy Sokołów udało się w dużej mierze zachować polskość i w konsekwencji odzyskać niepodległość w 1918 r.

Hanna Kotlarska w trakcie składania kwiatów