Sprawozdanie roczne TG „Sokół” w Lesznie


W miniony piątek 29 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli prezes TG „Sokół” w Warszawie druh Zbigniew Okorski, druh prezes Adam Skorupinski z TG „Sokół” Perkowo, druhna prezeska Renata Łakoma z gniazda zbąszyńskiego oraz druh prezes Jan Kot z Bukówca Górnego. Była to także okazja do corocznych podsumowań.

Uczestnicy spotkania opłatkowego

Sprawozdanie z działalności TG „Sokół” w Lesznie złożył druh prezes Damian Małecki. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele leszczyńskiego „Sokoła” w tym roku w największym stopniu zaangażowali się w organizację obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego. Mimo to TG „Sokół” w Lesznie może pochwalić się całym szeregiem udanych uroczystości i sporą liczbą wydarzeń.

Działalność „Sokoła” w 2017 r.:

1. Początek roku to usilne zabiegi o nadanie rondu u zbiegu ulic J. Kiepury, L. Zamenhofa i J. Dekana imienia dr. Mieczysława Jerzego Opatrnego, naszego przedwojennego działacza, kawalera Krzyża Walecznych, doktora prawa i burmistrza Leszna. Te ponad półroczne starania zostały zwieńczone sukcesem.

2. 15 stycznia 2017 r. delegacja naszego gniazda wzięła udział w uroczystości reaktywacji gniazda w Szamotułach.

3. 17 lutego 2017 r. powołana do życia została sekcja informacyjno-historyczna, na czele której stanął druh Rafał Guciński, który otrzymał wsparcie od druha Andrzeja Kotlarskiego. W pracę zaangażowany był również druh Damian Szymczak. Dzięki inicjatywie druha Gucińskiego dokumenty, akta oraz zbiory prywatne druhów zostały już w części poddane digitalizacji w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

4. W ciągu całego roku w dalszym ciągu organizowane zostały z inicjatywy druha Marka Kasperskiego warsztaty samoobrony dla kobiet, które cieszyły się ogromną popularnością.

5. Sukcesem okazała się także Liga Strzelecko-Ratownicza, organizowana w marcu i kwietniu na strzelnicy miejskiej. Dzięki czemu udało się zaangażować do współpracy nie tylko LOK, ale także OSP i harcerzy.

6. 27 marca 2017 r. dokonaliśmy wyboru nowych władz stowarzyszenia.

7. 5 kwietnia 2017 r. nasze stowarzyszenie wzbogaciło się o zbiory prywatne prof. Mariusza Gizowskiego z Gdańska. Zbiory zostały opracowane przez sekcję informacyjno-bibliograficzną pod kierunkiem druha Rafała Gucińskiego.

8. Druhowie Danuta i Zygmunt Sołtysik odwiedzili najstarszą przedwojenną członkinię „Sokoła” druhnę Marię Marciniak.

9. W lipcu druh Andrzej Kotlarski z żoną Hanną w imieniu TG „Sokół” w Lesznie złożyli wiązankę kwiatów na cmentarzu Orląt we Lwowie.

10. 7 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało pierwsze opracowanie dotyczące działalności TG „Sokół” w Lesznie autorstwa druha prezesa Damiana Małeckiego.

11. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Sokolstwa Polskiego odbywającym się 29-30 września 2017 r. druhowie gniazda leszczyńskiego weszli do władz Związku. Na stanowisko prezesa ZTG „Sokół” w Polsce wybrano druha Damiana Małeckiego. Sekretarzem Generalnym wybrana została druhna Halina Cichocka-Nowak. Stanowisko naczelnika oraz Komendanta Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich objął druh Marek Kasperski. W zarządzie znalazł się również druh Rafał Guciński, a w Sądzie Honorowym druh Andrzej Kotlarski.

12. 4 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie „Rola Obrony Cywilnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa miasta”, które zostało zarejestrowane i udostępnione na kanale youtube.

13. Ostatnim akcentem mijającego roku było wsparcie spotkania dla dzieci ze św. Mikołajem w leszczyńskim Ratuszu, co nastąpiło z inicjatywy druha Rafała.

14. Przez cały rok odbywały się szkolenia Polowej Drużyny Sokoła pod okiem druha Marka Kasperskiego. Takie szkolenia odbywały się co najmniej 2 razy w miesiącu.

15. Jednym z najważniejszych wydarzeń było zorganizowanie obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP przez druha Damiana Małeckiego.

16. Do sukcesów należy również zaliczyć wybór druhny Danuty Sołtysik do Leszczyńskiej Rady Seniorów.

17. Niestety nie udało się Turniej Zimowy o Puchar Powstańców Wielkopolskich im. Michała Józefiaka.

18. Nie udało się także zrealizować turnieju strzeleckiego z okazji powstania wielkopolskiego.

Warto nadmienić, że osobami najbardziej zaangażowanymi w działalność TG „Sokół” w Lesznie były w tym czasie. Halina Cichocka-Nowak, Marek Kasperski, druhowie Zygmunt i Danuta Sołtysik, Andrzej Kotlarski, Agnieszka Łukanus, Damian Szymczak i Rafał Guciński. Aktywni pozostawali także druhowie Polowej Drużyny Sokoła Radosław Polsakiewicz, Łukasz Stilert, Jakub Bober, Bogusław Burmistrzak, Marek Dziedzic, Mateusz Domerecki, Jędrzej Wojtkowiak, Michał Ratajczak i Mikołaj Dudziński.  Nawiązaliśmy także współpracę z kilkoma ważnymi organizacjami jak harcerze i OSP.

W trakcie spotkania podjęto uchwały dotyczące organizacji turniejów strzeleckich z okazji powrotu Leszna do Polski i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, który odbędzie się 20 stycznia 2018 r. na strzelnicy w Rydzynie oraz turnieju im. Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w tym samym miejscu w okolicach 1 marca 2018 r. Na połowę 2018 r. zostało także zaplanowane poświęcenie nowego sztandaru stowarzyszenia.

Damian Małecki