Strzelnica już otwarta!


Dzisiaj przed południem w obecności władz Miasta Leszna oraz zaproszonych gości oficjalnie otwarta została strzelnica miejska. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie reprezentowali druh prezes Damian Małecki oraz druh skarbnik Dariusz Przybylski. Obecność delegatów „Sokoła” nie była przypadkowa, ponieważ organizacja miała swój niewielki udział w remoncie strzelnicy.

Uroczystość cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem

Oficjalne otwarcie

W trakcie oficjalnego otwarcia, którego gospodarzem był dyr. III LO Konrad Kokociński, wręczono okolicznościowe odznaczenia osobom najbardziej zaangażowanym w remont obiektu. Uroczystość uświetniły występy młodzieży, która zaprezentowała m.in. musztrę, występ mażoretek.

Remont obiektu rozpoczął się w styczniu 2018 r. Obiekt udało się wyremontować dzięki decyzji Rady Miasta Leszna VII kadencji, a także dofinansowaniu jakie uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Strzelnica ma służyć przede wszystkim uczniom, klubom sportowym oraz organizacjom. Nas cieszy przede wszystkim fakt, że mieliśmy w tym swój udział.

Stoją od lewej: Marek Zimnoch (LOK), Dariusz Przybylski (TG „Sokół), Marek Goryniak (ŚZŻ AK) i Damian Małecki (TG „Sokół”)

Porozumienie na rzecz strzelnicy

17 czerwca 2016 r.  z inicjatywy TG „Sokół” w Lesznie zostało zawarte porozumienie pomiędzy 7 organizacjami proobronnnymi, do którego przystąpiły Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa, Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie, Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 pplot, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie, Uczniowski Klub Strzelecki „Lesna” Leszno oraz Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe „Grot”. Tego dnia stowarzyszenia te wystosowały list otwarty do władz Miasta Leszna w sprawie remontu strzelnicy. Po kilku tygodniach wpłynęła pozytywna odpowiedź, która mówiła o tym, że strzelnica zostanie wyremontowana.

(dm)