Strzelnica w Lesznie zostanie wyremontowana!


List podpisany przez wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka potwierdzający, że Władze Miasta Leszna mają w planach przewidziany remont strzelnicy miejskiej przy pl. Kościuszki, to znakomita wiadomość nie tylko dla „Sokoła” i organizacji proobronnych.

pistoletNowa strzelnica będzie korzystna dla wszystkich

Porozumienie na rzecz strzelnicy

Warto przypomnieć, że 17 czerwca 2016 r.  przy okazji zawarcia porozumienia między 7 organizacjami proobronnnymi (Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa, Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie, Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 pplot, Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie, Uczniowski Klub Strzelecki ?Lesna? Leszno, Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe ?Grot?) doszło do wystosowania listu otwartego do Władz Miasta Leszna w sprawie remontu strzelnicy. Pozytywna odpowiedź Władz Miasta będzie korzystna z kilku powodów.

Będzie bezpieczniej

Zawody oraz turnieje organizowane przez leszczyńskiego „Sokoła” na strzelnicy miejskiej udowodniły, że jest bardzo duże zainteresowanie sportem strzeleckim w Lesznie. Warto dodać, że planowany przez Miasto remont umożliwi pełne wykorzystanie możliwości obiektu. Po takim remoncie, z obiektu będzie mogła korzystać zdecydowanie większa liczba osób oraz organizacji. Jednak co ważniejsze, strzelnica będzie dostępna również dla Policji, a nawet Wojska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bardzo prawdopodobna staję się możliwość użycia karabinów maszynowych na strzelnicy. W związku z tym strzelnica przyczyni się nie tylko do zintensyfikowania szkoleń organizacji proobronnych, ale przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa w Lesznie i regionie, dzięki stałemu dostępowi funkcjonariuszy Policji do ćwiczeń strzeleckich przez cały rok.

Edukacja

Nowoczesna strzelnica da możliwość uczestnictwa w zajęciach strzeleckich ogromnej rzeszy uczniów leszczyńskich szkół. W przeszłości podejmowane były próby objęcia takimi zajęciami uczniów wszystkich szkół średnich, jednak z wielu powodów, m.in. braku warunków lokalowych, nie mogły zostać zrealizowane. Po remoncie strzelnicy sytuacja ulegnie zmianie, a współpracą przy takim projekcie zainteresowanych będzie wiele placówek oświatowych, wśród nich zwłaszcza te z nich, w których w ostatnich latach uruchomiono popularne klasy mundurowe.

Sport

Można odnieść wrażenie, że sukcesy zawodników leszczyńskich klubów strzeleckich od lat pozostają niedocenione, a przecież mają w swych szeregach nawet mistrzów Europy takich jak p. Anna Góra-Żymierska. Dlaczego mielibyśmy nie myśleć o zdobyciu medalu olimpijskiego przez mieszkańca Leszna? Pewne jest to, że strzelectwo jest jedną z nielicznych dyscyplin w Lesznie, które może nas do tego przybliżyć. Odpowiednio dobre warunki na strzelnicy na pewno wpłyną na podniesienie poziomu szkoleń oraz wyniki naszych sportowców.

Leszczyńska Jednostka Wojskowa

W przeszłości już kilkukrotnie planowane było definitywne przeniesienie jednostki wojskowej z Leszna do innego garnizonu. Istnienie nowoczesnej strzelnicy w pobliżu leszczyńskiej jednostki może w przyszłości okazać się argumentem decydującym o tym, czy Wojsko w Lesznie pozostanie, czy też nie. Nowoczesny obiekt ma także znaczenie w ogólnopolskim wymiarze obronnym. Każdy taki dodatkowy obiekt w naszym kraju wpływa na wzrost bezpieczeństwa Polski i ukazuje potencjalnemu agresorowi przygotowanie społeczeństwa na taką ewentualność.

Remont strzelnicy potrwa co najmniej kilka lat, jednak już teraz możemy cieszyć się z tej niezwykle wartościowej decyzji Władz Miasta.

Damian Małecki