Nowy Komendant Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie!

Podczas dzisiejszego zebrania Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie powołał na stanowisko Komendanta Polowej Drużyny Sokoła druha Marka Kasperskiego. Nowy Komendant zapowiada nawiązanie współpracy z leszczyńską Policją oraz Państwową Strażą Pożarną. W trakcie szkoleń szczególny nacisk zamierza położyć na ochronę obiektów strategicznych dla Miasta Leszna – ujęć wody i zakładów chemicznych. Wcześniej zarząd TG „Sokół” w Lesznie przyjął rezygnację z funkcji Komendanta Polowej Drużyny Sokoła Wojciecha Szyguły, który pełnił tę funkcję od 1 lutego 2016 r.