Menu Zamknij

Kolejne szkolenia w Rawiczu za nami!

W dniach 7-8 maja 2022 oraz 14 maja 2022 odbyły się kolejne szkolenia w Rawiczu. Tym razem rolę instruktorów pełnili druh Kamil Klimaszewski, komendant PDS w Lesznie oraz druh Bogusław Burmistrzak, ratownik kwalifikowany.

Pierwszy trening odbył się 7 maja br. i obejmował między innymi:
– zapoznanie z budową maski przeciwgazowej (której prezentacji jak i omówienia dokonano na konstrukcjach masek już wycofanych z służby w WP i Policji),
– omówienie historii masek przeciwgazowych wraz z ich podziałem na występujące rodzaje,
– naukę poprawnego zakładania masek pgaz. oraz sprawdzania ich szczelności i sprawności
– zapoznanie i omówienie tematyki BST (Bojowe Środki Trujące)
Następnie z pomocą druha Bogusława Burmistrzaka będącego kwalifikowanym ratownikiem przystąpiono do zagadnień związanych z pierwszą pomocą:
– mity związane z pierwszą pomocą,
– bezpieczeństwa ratownika,
– jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe,
– jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy,
– co to i czym jest pierwsza pomoc,
– jak ułożyć bezpiecznie i jak zabezpieczyć osobę poszkodowaną do przyjazdu służ ratunkowych,
– jak zachować się i jak udzielić pomocy w przypadku osób, które doznały ataku padaczki.
Szkolenia zakończyło spotkanie integracyjne przy grillu.

Następnego dnia szkolenie obejmowało powtórkę zagadnień związanych z taktyką „Czarną” , które do tej pory mieli okazje poznać członkowie sekcji „Rawicz” oraz poznanie nowych elementów związanych z pracą na obiekcie. W tym wypadku swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami służył jeden z instruktorów zewnętrznych zaprzyjaźnionych z PDS Leszno.
W trakcie szkoleń omówiono:
– tematykę technik interwencyjnych
– poruszanie się sekcją po obiekcie
– wchodzenie do pomieszczeń różnymi metodami
– jako ciekawostkę na koniec zajęć omówiono tematykę związaną z osobami VIP i zakładnikami.

W kolejnym tygodniu, 14 maja 2022 na treningu wrócono powtórzono zagadnienia związane z ochroną przeciwchemiczną.
– utrwalono zagadnienia związane z maskami przeciwgazowymi (przy pomocy masek przeciwgazowych Bss-Mo-4u (nazwa handlowa OM-14, potocznie „słoń”) oraz MP-4 (potocznie nazywana „Buldog”). Jest to polska kopia Amerykańskiej Maski Przeciwgazowej M-17.
– przećwiczono ubieranie oraz długotrwałe przebywanie i działanie w kombinezonie L-2 na terenie objętym skażeniem – L-2 jest to jednoczęściowy strój ochronny będący na wyposażeniu Wojska Polskiego. Obecnie zastępowany przez FOO-1