Menu Zamknij

Polowa Drużyna Sokoła

Podstawowym założeniem Polowej Drużyny Sokoła jest przygotowanie druhów do wykonywania działań parapolicyjnych i parawojskowych w trakcie konfliktu zbrojnego.  Istotne będzie wszechstronne wyszkolenie członków PDS do prowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających. Szczególne znaczenie będą miały obiekty ważne dla obronności Państwa, ale też urzędy z bazami danych, czy obiekty strategiczne dla Miasta – ujęcia wody, zakłady z chemikaliami –  dh Marek Kasperski.

POLOWA DRUŻYNA SOKOŁA

Polowa Drużyna Sokoła to grupa ochotników/pasjonatów, która ma stanowić w przyszłości Oddział Obrony Terytorialnej. Szkolimy się do wykonywania zadań parawojskowych, parapolicyjnych oraz paramedycznych. Ściśle współpracujemy z wojskiem oraz organizacjami o charakterze proobronnym. Polowa Drużyna Sokoła została oficjalnie powołana przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie 15 września 2014 r. Od tej pory na czele PDS stał naczelnik „Sokoła” druh Łukasz Pacholski. Od 1 lutego 2016 r. na czele Polowej Drużyny Sokoła stoi Komendant mianowany przez zarząd TG „Sokół”. Funkcję komendanta pełni druh Kamil Klimaszewski.

PDS jest organizacją proobronną, mającą na celu propagowanie patriotyzmu poprzez szkolenia militarne oraz propagowanie wiedzy militarnej. Za nasze cele stawiamy sobie zdobywanie i doskonalenie wiedzy w temacie umiejętności bojowych, survivalowych, sanitarnych, strzelectwa taktycznego oraz doskonalenie sprawności fizycznej, pomoc w uzyskaniu umiejętności i atrybutów przydatnych ludziom wiążącym swoją przyszłość z wojskiem, budowanie przyjaźni i współpracy wśród organizacji patriotycznych, paramilitarnych oraz sportowych, organizowanie i wspieranie imprez paramilitarnych, strzeleckich i patriotycznych.

Nasze treningi polegają w większości na doskonaleniu wiedzy nabytej od profesjonalistów na kursach i szkoleniach. Składają się na nie głównie marsze kondycyjne, marsze ubezpieczone, drille taktyczne i techniczne, ćwiczenia siłowe i wydolnościowe, szkolenia teoretyczne, ćwiczenia przedmedyczne. Wymogi jakie trzeba spełniać by dołączyć do SDPS to: ukończone 18 lat, posiadanie munduru wojskowego i butów za kostkę oraz posiadanie repliki broni (Broń pozbawiona cech strzeleckich, replika ASG bądź gumikałach). Dalsze wyposażenie taktyczne wymagane w zależności od potrzeb szkoleń, kursów, dłuższych manewrów.

Pion szkolenia

Zajęcia odbywają się w grupie ogólnej, dla wszystkich (m.in. szkolenia organizowane przez jednostkę wojskową z Leszna, pierwsza pomoc) oraz w sekcji zaawansowanej kierowanej bezpośrednio przez Komendanta Kamila Klimaszewskiego. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy wcześniej zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce „kontakt”, profilu na facebooku lub bezpośrednio u komendanta lub instruktorów. Na potrzeby szkoleń druh Komendant powołał pion szkolenia, w skład którego wchodzą:

dh Marek Kasperski

Marek Kasperski jest instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego w zakresie: strzelań pneumatycznych i kulowych sportowych oraz broni centralnego zapłonu (pistolety, pistolety maszynowe, karabinku szturmowe) i śrutowej. Ponadto jest instruktorem strzelań policyjnych oraz instruktorem posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej TASER.

Jan PiwnikKomendant PDS Marek Kasperski

Dh Marek Kasperski to także były członek Specjalnej Grupy Realizacyjnej Policji. Uczestnik kursów z zakresu taktyki antyterrorystycznej, w tym organizowanych przez jednostkę GROM. Członek grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, w tym prowadzonych przez instruktorów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Uczestników kursów z zakresu ESDS, YAWARA, Krav Maga oraz Combat 56, prowadzonych przez instruktorów GS SW oraz instruktorów z wydziałów szturmowych służb.

Druh Kasperski jest również ratownikiem przedmedyczny, ma także ukończony kurs wysokościowy. Jest uczestnikiem kursów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Prowadzi strzelania LOK w zakresie strzelań z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej i gładkolufowej.  Stale współpracuje z instruktorami służb mundurowych, instruktorami technik walki i wyszkolenia strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w kolejnych seminariach i szkoleniach realizowanych na terenie Kraju jak i poza granicami Polski.

Co? Gdzie? Kiedy?

Aktualne informacje nt. wydarzeń i harmonogramu treningów PDS znajdziesz na tej stronie. Zapraszamy także do śledzenia naszego profilu na FB, gdzie zawsze znajdziecie aktualne informacje. Przejdź na profil Facebook.

Dodaj komentarz