Menu Zamknij

Sekcja informacyjno-historyczna

Sekcja powstała z inicjatywy druha Rafała Gucińskiego.

Główne zadania sekcji to:

– promowanie idei sokolej wśród społeczeństwa zwłaszcza młodzieży,
– kultywowanie i popularyzacja tradycji patriotycznych,
– aktywna współpraca z lokalnymi mediami w propagowaniu idei sokolej,
– współpraca z organami samorządowymi oraz instytucjami kulturalnymi w propagowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
– zbieranie materiałów związanych z historią działalności TG „Sokół”, zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie,
– tworzenie dokumentacji historycznej z bieżącej działalności Gniazda TG „Sokół” w Lesznie.

Realizacja założonych zadań nastąpi poprzez następujące działania:

? przygotowanie materiałów promocyjnych o charakterze informacyjno-historycznym związanych z działalnością TG „Sokół”, zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie na przestrzeni wieków,
– aktywne pozyskiwanie i zbieranie dokumentów oraz pamiątek związanych z działalnością TG „Sokół zwłaszcza w Wielkopolsce oraz w Lesznie,
– poszerzenie współpracy z lokalnymi mediami w propagowaniu idei sokolej,
– udział w uroczystościach państwowych oraz imprezach organizowanych przez Władze Miasta Leszna,
– współtworzenie oraz udział w wydarzeniach kulturalnych Miasta Leszna,
– archiwizowanie bieżącej działalności Gniazda w Lesznie.

Ciekawą inicjatywą jest także propozycja stworzenia muralu z „Sokołem”.