Menu Zamknij

Druh Kamil Klimaszewski wstąpił do Policji!

Druh Kamil Klimaszewski, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz działacz Polowej Drużyny Sokoła jest kolejnym druhem, który wkrótce zasili szeregi służb mundurowych. Obecnie w szeregach Wojska Polskiego jest już 6 działaczy „Sokoła” oraz po jednym w Policji i Służbie Więziennej.

Druh Kamil Klimaszewski po szkoleniu, które odbyło się w 125 Batalionu Lekkiej Piechoty

Druh Kamil Klimaszewski od 2014 roku należy do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz działającej przy stowarzyszeniu Polowej Drużyny Sokoła. Od początku działalności odznaczał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wiedzą i chęcią niesienia pomocy innym. Brał udział w szkoleniu leszczyńskich harcerzy, członków organizacji proobronnych i mieszkańców Leszna.

Swoją działalność o charakterze proobronnym i paramilitarnym rozpoczął w 2007 r. między innymi w ZHP, pełniąc funkcje szkoleniowe, organizacyjne i dowódcze. Obecnie jest członkiem pionu specjalnościowego ZHP w 1 Szczep Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich.

W 2018 r. wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie jest żołnierzem rezerwy Wojska Polskiego w 125 Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie, w jednostce pełni funkcję nieetatowego instruktora z zakresu szkolenia podstawowego. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie od dowódcy 125 Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk. Dariusza Wyrzykowskiego w postaci listu gratulacyjnego za uzyskanie wysokich wyników w trakcie szkolenia podstawowego oraz rzetelne wykonywanie zadań służbowych.

Druh Kamil wielokrotnie brał udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez leszczyńskiego „Sokoła”, zarówno jako współorganizator jak i zawodnik. Zajął m.in. II miejsce w IV Turnieju Strzeleckim o Puchar Żołnierzy Wyklętych. Kamil Klimaszewski jest dzisiaj bez wątpienia jednym z najbardziej zaangażowanych druhów w życie gniazda.