Menu Zamknij

Szkolenia w Rydzynie, Lesznie i Świerczynie!

W związku z olbrzymim zainteresowaniem postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i w przyszłym tygodniu organizujemy aż 3 szkolenia z podstawowej obsługi broni. Gościem specjalnym podczas szkolenia w Lesznie będzie ppłk Dariusz Wyrzykowski, dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty, z którym będzie można porozmawiać na temat służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Dzięki uprzejmości ppłka Daniela Katarzyńskiego, dowódcy 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, szkolenia w Rydzynie zostaną wsparte przez żołnierzy jednostki, którzy zaprezentują cztery stanowiska:

  1. Obrona przed bronią masowego rażenia. Prezentacja wyposażenia odkażające.
  2. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
  3. Budowa i składanie broni.
  4. Prezentacja indywidualnego wyposażenia żołnierza.

Z ramienia „Sokoła” szkolenia poprowadzą druhowie: Kamil Klimaszewski, Ryszard Kosowski i Ziemowit Ćwikliński. Zapisy będą możliwe przed miejscem szkoleń na 30 minut przed rozpoczęciem. Decyduje kolejność zgłoszeń, ale każda osoba może zapisać tylko jedną osobę! Planujemy, że podczas każdego ze szkoleń przeszkolimy do 100-110 osób. O naszych instruktorach przeczytanie poniżej.

Druh Kamil Klimaszewski – od 2014 roku należy do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz działającej przy stowarzyszeniu Polowej Drużyny Sokoła. Brał udział w szkoleniu leszczyńskich harcerzy, członków organizacji proobronnych i mieszkańców Leszna. Swoją działalność o charakterze proobronnym i paramilitarnym rozpoczął w 2007 r. między innymi w ZHP, pełniąc funkcje szkoleniowe, organizacyjne i dowódcze. Obecnie jest członkiem pionu specjalnościowego ZHP w 1 Szczepie Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich. W 2018 r. wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie jest żołnierzem rezerwy Wojska Polskiego w 125. Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie, w jednostce pełni funkcję nieetatowego instruktora z zakresu szkolenia podstawowego. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie od dowódcy 125. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk. Dariusza Wyrzykowskiego w postaci listu gratulacyjnego za uzyskanie wysokich wyników w trakcie szkolenia podstawowego oraz rzetelne wykonywanie zadań służbowych. Druh Kamil wielokrotnie brał udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez leszczyńskiego „Sokoła”, zarówno jako współorganizator jak i zawodnik. Zajął m.in. II miejsce w IV Turnieju Strzeleckim o Puchar Żołnierzy Wyklętych. Ukończył także kurs spadochronowy wraz z odbytymi skokami na spadochronie. Do 2021 r. służył w Policji w stopniu sierżanta.

Druh Ryszard Kosowski – żołnierz zawodowy w latach 2000-2016. Absolwent szkoły podoficerskiej w Węgorzewie na kierunku rozpoznanie artyleryjskie, specjalność dalmierzysta. Uczestnik misji wojskowych w Iraku (2x), Afganistanie i Kosowie (2x) oraz ćwiczeń w Bośni i Hercegowinie. W wojsku pełnił funkcje dowódcy drużyny zmechanizowanej, dowódcy drużyny rozpoznawczej, samodzielnej grupy bojowej oraz instruktora cyklu szkolenia ogniowego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Obecnie starszy sierżant w stanie spoczynku. Jego zainteresowania to nurkowanie (posiada kurs nurkowy P-1, specjalizacje: nawigacja, nocne nurkowanie, suchy skafander), survival, militaria i kowalstwo.

Druh Ziemowit Ćwikliński jest członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie od 2015 roku. W tym samym roku wstąpił do Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie. W sierpniu 2018 r. ukończył szkolenie podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej z wyróżnieniem, za co został uhonorowany w trakcie przysięgi, która odbyła się na leszczyńskim rynku. Od dwóch lat występuje w roli instruktora Wojsk Obrony Terytorialnej. Na początku lutego 2020 r. druh Ćwikliński otrzymał awans na starszego szeregowego. Od tego czasu kilkukrotnie nagradzany za wzorową służbę.