Sprostowanie

Pragniemy poinformować, że nowe władze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, wybrane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 marca 2017 r., zostały oficjalne zatwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Daje to kres spekulacjom na temat zmiany władz w stowarzyszeniu.

Wracają warsztaty samoobrony dla kobiet w Lesznie!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie postanowiło kontynuować niezwykle popularne szkolenia samoobrony dla pań. Najbliższe spotkanie odbędzie się już 18 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.00 na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie na ul. Narutowicza 74a. Udział w zajęciach jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs zostanie przeprowadzony pod czujnym okiem druha Marka Kasperskiego, komendanta głównego Polowych Drużyn Sokolich. Patronat nad zajęciami objął Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Serdecznie zapraszamy!

Leszczyńscy działacze pokierują Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

W trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego odbywającego się w dniach 29-30 września 2017 r. w Częstochowie wybrano nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Koncepcja funkcjonowania Związku przedstawiona przez działaczy leszczyńskiego „Sokoła” i zaprzyjaźnione gniazda zyskała pełną akceptację zgromadzonych, w związku z czym pokierują oni pracami zarządu głównego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

Sokoły we Lwowie!

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? powstało we Lwowie 7 lutego 1867 r. Do Leszna idea sokola dotarła 35 lat później, gdzie „Sokół” został założony 23 lutego 1902 r. W roku jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz 115-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie delegacja naszego gniazda, której przewodniczył druh Andrzej Kotlarski wraz z żoną Hanną, złożyła wiązankę kwiatów na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Warto pamiętać, że Czesław Mączyński – dowodzący obroną Lwowa – był również działaczem „Sokoła”.

Drugi etap warsztatów z samoobrony dla kobiet!

To już ostatnia okazja, aby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach samoobrony dla pań organizowanych przez leszczyńskiego „Sokoła”. Ostatnie  w tym roku szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w godz. 18.00-20.00 na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie na ul. Narutowicza 74a. Kurs, który odbędzie się w najbliższy czwartek, jest kontynuacją wcześniejszych szkoleń, w trakcie których panie nauczyły się podstaw samoobrony. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Ogromne archiwum trafi do „Sokoła”!

Towarzystwo Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie wzbogaci się o ogromne zbiory prof. dr. hab. Mariusza Gizowskiego z Gdańska, który postanowił przekazać wszystkie zgromadzone przez niego materiały związane z historią i działalnością Sokolstwa Polskiego prezesowi Damianowi Małeckiemu. Do przekazania bogatego archiwum przez prof. Gizowskiego i jego żonę doszło 5 kwietnia 2017 r. w Poznaniu przed Collegium Minus UAM. Wśród przekazanych na ręce druha Damiana Małeckiego archiwów znajdujemy zdjęcia, publikacje, książki, odznaki, opracowania naukowe, artykuły, pamiętniki i wiele innych. Opracowanie zbiorów zajmie co najmniej dwa tygodnie.

Nowe władze leszczyńskiego „Sokoła” wybrane!

Po godz. 22.00 27 marca 2017 r. zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie. W trakcie zebrania odwołano Komisję Rewizyjną oraz stary Zarząd stowarzyszenia, w związku z czym konieczny był wybór nowych władz. W nowym zarządzie TG „Sokół” w Lesznie znaleźli się m.in. druh Marek Kasperski – komendant Polowej Drużyny Sokoła, który objął funkcję wiceprezesa oraz Agnieszka Łukanus, która została wybrana naczelniczką gniazda. Warto dodać, że druhna Agnieszka jest prawnuczką ostatniego prezesa Okręgu Leszczyńskiego druha Bronisława Kotlarskiego. Prezesem leszczyńskiego gniazda ponownie wybrany został druh Damian Małecki.